دزدگير اماکن


مگنت بیسیم

120.000 تومان

دزدگير GMK مدل 650

1.500.000 تومان

دزدگیر گود آلارم

1.755.000 تومان

دزدگیر GMK مدل 910

2.250.000 تومان

دزدگیر GMK مدل 890

2.230.000 تومان

دزدگیر پایرونیکس

تماس بگیرید

چشم فوتال

102.000 تومان

چشم پایرونیکس

177.000 تومان

چشم پارادوکس dg75

495.000 تومان

چشم بیسیم

250.000 تومان

ریموت 315

75000 تومان

ریموت گیگا کد

125.000 تومان

سیرن دتکتوری

تماس بگیرید

پیزو

80.000 تومان

چشم خطی

تماس بگیرید

پدال دزدگیر

75.000 تومان

مگنت

45.000 تومان

سنسور ضربه

85.000 تومان