دوربین مداربسته / متعلقات


کابل RG 59 مغزی 0.7 شیلد 80 رشته

1.720 تومان 1.750 تومان

جعبه تقسيم 15*10

7.000 تومان 15.000 تومان

کابل شبکه 3 متری

تماس بگیرید

فيش bnc

5.000 تومان

فيش سوزني

5.000 تومان

کابل شبکه 5 متري

تماس بگیرید

کابل شبکه 10 متري

تماس بگیرید

کابل شبکه 20 متري

تماس بگیرید

کابل شبکه 30 متری

تماس بگیرید

سوئیچ شبکه

تماس بگیرید

اسپیلیتر VGA

تماس بگیرید

سوکت شبکه

تماس بگیرید

کابل vga 1.5 متري

تماس بگیرید

لوله فلکسی

تماس بگیرید

کابل RG 59 مغزی 0.6 شیلد 64 رشته

1.490 تومان 1.550 تومان

کابل شبکه 1 متري

تماس بگیرید

کابل شبکه CAT5

تماس بگیرید

کابل شبکه CAT 6

تماس بگیرید

سیم نايلوني 0.75*2

تماس بگیرید

سیم نايلون 0.5*2

220.000 تومان

کابل vga 3 متري

تماس بگیرید

کابل vga 5متري

تماس بگیرید

کابل vga 10 متري

تماس بگیرید

کابل vga 30 متري

تماس بگیرید

کابل vga 20 متري

تماس بگیرید

هارد 1

تماس بگیرید

کابل HDMI 1.5

تماس بگیرید