دزدگير اماکن / قطعات جانبی


چشم فوتال

125.000 تومان

چشم پایرونیکس

180.000 تومان

چشم پارادوکس dg75

تماس بگیرید

چشم بیسیم

250.000 تومان

ریموت 315

75000 تومان

ریموت گیگا کد

250000 تومان

سیرن دتکتوری

تماس بگیرید

پیزو

80.000 تومان

چشم خطی

تماس بگیرید

پدال دزدگیر

75.000 تومان

مگنت

45.000 تومان

سنسور ضربه

85.000 تومان

مگنت بیسیم

100.000 تومان