اکسس کنترل (کی پد)
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • اکسس کنترل (کی پد)

  • قیمت :
  • قابلیت فرمان کارت -تگ- رمز
  • حافظه 1000کارت وتگ

تگاکسسکی پد

دستگاه اکسس کنترل آر اف آی دی دارای فرمان کنترل رله میباشد که مصارفی مانند فرمان به درب اتوماتیک یا باز کردن قفل درب حیاط دارد. و شیوه کار آن بدین صورت است که با گرفتن تگ جلوی دستگاه فرمان دلخواه صادر خواهد شد.

دستگاه اکسس کنترل آر اف آی دی دارای فرمان کنترل رله میباشد که مصارفی مانند فرمان به درب اتوماتیک یا باز کردن قفل درب حیاط دارد. و شیوه کار آن بدین صورت است که با گرفتن تگ جلوی دستگاه فرمان دلخواه صادر خواهد شد.

محصولات مرتبط